ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 15 พฤษภาคม 2566
( จำนวน 47 รูป / ดู 59 ครั้ง )
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศพิธีมอบประกาศนียบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปัจ
( จำนวน 56 รูป / ดู 223 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 61 รูป / ดู 263 ครั้ง )
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ระดับประเทศ" ในหลักสูตร เณรกล้าโภชนาดี
( จำนวน 11 รูป / ดู 60 ครั้ง )
กิจกรรม น้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิต
( จำนวน 21 รูป / ดู 204 ครั้ง )
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียน '' ต้นรวงผึ้ง '' 65
( จำนวน 32 รูป / ดู 440 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565
( จำนวน 27 รูป / ดู 344 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 65
( จำนวน 39 รูป / ดู 448 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2565
( จำนวน 43 รูป / ดู 597 ครั้ง )
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 บูชาบูรพาจารย์
( จำนวน 86 รูป / ดู 1016 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 60 รูป / ดู 737 ครั้ง )
ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 17 พฤษภาคม 2565
( จำนวน 30 รูป / ดู 568 ครั้ง )